Bakış Açımız

Bakış Açımız

Literda MAB Manalı Öğrenme ile Bütünsel Eğitim

Çocukları "öğrenci!" olarak tanımlayan, öğrenmeyi "okula!" sıkıştıran, çocukların ilgi alanlarını, gelişim aşamalarını göz ardı edip, öğrenme konularını meslek edindirme hedefine göre limitleyen, "büyük resmi" olmayan bir müfredatla, öğrenmeyi "parçalayan", beynin sadece bir kısmına hitap ederek "öğretmeye!" çalışan sistemler doğru sonuç veremez.

Çünkü çocuklarımızın her biri kendi içinde eşsiz bir bütün. Ve daha da önemlisi büyük bir bütünlüğün eşsiz bir parçası. Çocuğu bu bütünlüklerden ayırıp "bir parça" olarak yahut "bir parçasıyla" ele almak; sadece eksikliğe değil, yanlışa da sebep olacaktır!

Çünkü bu ayrım, onu "o" yapan diğer bütünleriyle beraber, birçok özelliğinin gözardı edilmesine neden olur. Yanlış tanımlama ise çocuğumuzun içinde olduğu tüm denklemlerin de yanlış sonuç vermesi anlamına gelir.

Bir şeyi ancak ait olduğu bütünlerle doğru tanımlayabiliriz. Onu her şeyin birbirine bağlı, birbiriyle etkileşim halinde olduğu büyük resimin içinde gördüğümüzde, ne kadar eşsiz, ne kadar manalı, ne kadar önemli olduğunu idrak edebiliriz. Eşsiz varoluşuyla "o büyük resmin" aşkın anlamını nasıl yüklendiğinin farkına varabiliriz.

liTERDA ile "eşsiz bütünleri" görebilmek

EŞSİZ BÜTÜNLERLE VAR OLAN, BÜYÜK BÜTÜNLÜK

EĞİTİM = HAYAT, HAYAT = EĞİTİM

BİRLİKTE, EL ELE

BÜTÜNSEL ÖĞRENME YÖNTEMLERİ

Onlar, 4 ila 11 yaş arasında her biri, eşsiz birer insan

İhtiyaçlar için ayrılmış teneffüsler dışında da serbest paylaşım zamanları var. Bu zamanları istedikleri şekilde planlıyor, öğrendiklerini, sosyal, duygusal, iletişim becerilerini yaşıtlarıyla etkileşirken ortaya koyuyorlar. Bir yetişkinin müdahale veya yönlendirmesi olmadan birbirleriyle oynamak, birlikte keşfetmek ve yol almak için fırsat buluyorlar.

Anlatmak istedikleri her şeye kulak vermek için, yazılı, sözlü, özgün anlatımlı mesajlarını anında veya kayıtlı olarak paylaşmalarını sağlayacak özel enstrümanlarımız var. Arkadaşlarıyla, danışmanlarıyla, hocalarıyla paylaşmak istedikleri her şey bizim için çok kıymetli. Hepsini duymak için uğraşıyoruz.

Ders içeriklerimiz onların tüm kimlikleriyle konuşuyor, onların hayatlarına girmemize ve hayatlarını okula getirmelerine imkan sağlıyor.

EĞİTİM = HAYAT
HAYAT = EĞİTİM

İnsanoğlu bebeklikten erken çocukluğa kadar öğrenmek için anne-babasını izler. 4-5 yaşlarından itibaren ise öğrenme alıcıları yavaş yavaş aile dışına döner.

Bu çağ tam da okulla karşılaştığı çağdır. Sonraki 15-20 yıl boyunca okul, gündüzleri derslerle, akşamları ödevlerle neredeyse tüm vaktini doldurur. Dolayısıyla okul çocukluk ve gençlik yıllarında yaşamın merkezidir.

Bu açıdan bakıldığında ve üstelik öznenin "öğrenci" değil de eşsiz bütünüyle bir "insan" olduğu düşünüldüğünde, eğitimin; "meslek edinmeye hazırlamak"tan, "ekonominin insan ihtiyacını karşılamaktan" daha yukarıda, daha anlamlı bir amacı olması gerektiği ortaya çıkıyor.

Biz de bir okul olarak misyonumuzu bu bakışla tanımlıyoruz: liTerda çocuklarımızın aydın bir insan olma yolunda, hayatlarının her alanında ihtiyaç duyabilecekleri bilgi, beceri, bilinç, sevgi, alışkanlık, vb. kazanmaları için gerekli tüm desteği vermek; ortam ve imkanları sağlamak için var.

liTerda'da eğitimi; okul içinde ve dışında 'eş zamanlı' yaşanan; hayat boyu devam eden bir kavram olarak tanımlıyoruz.

Eğitim ve hayatın bir bütün olduğunu görüyor ve koruyoruz.

Çocuklarımızın "eşsiz bütün" hayatlarıyla yakından ilgileniyoruz. Sadece matematik problemlerini nasıl çözdüğünü değil, dün geceki rüyasının detaylarını da merak ediyoruz. Sadece derslerde değil, teneffüslerde veya serbest oyun saatlerinde de nelerle meşgul olduklarına dikkat ediyoruz.

Onlara yaşadıkları hayatın içinde olup bitenleri bilerek, ihtiyaçlarını, hallerini anlayarak muamele ediyoruz.

Öğrenilenlerle hayatı biribirine bağlıyoruz.

Özel akademik programımız içerisinde, tüm derslerin liTerda-MAB yöntemiyle bütünleştiği ve mana kazandığı haftalık aydınlanma yolculukları, çocuklarımıza tüm hayatlarını etkileyecek faydalar sağlıyor. Her hafta farklı bir konuda kendi iç yolculuklarını yapıyorlar. Tüm dersler ve kazanımlar bunu desteklemek üzere hazırlanıyor.