Aydınlığın Maruf Yolu

Tarih: 16.01.2019 Yazar: liTerda
liTerda Blog

Aydınlığın Maruf Yolu

İnsanı en iyi bilen, onu Yaradan’dır. Ve ona bir ideal tarif eder: Bazı özellikleri över, bazı özellikleri yerer. İnsan övülenlerle vasıflanmaya, yerilenlerden arınmaya çabaladıkça kendi en iyi haline yol alır. “Onu En Çok Seven”, onun bu halinden razı olur. İnsan O’nun razılığına yaklaştıkça aydınlanır; daha “aydın” olur.

Böyle “aydın” olmanın liTerda adı “aydınlık”tır. “Aydın” insan, bir “evrensel iyi” insandır. Çünkü aydınlık özellikleri MARUFTUR: Bildiktir, tanıdıktır; yabancı veya tuhaf gelmez; sağlıklı düşünen herkes onları anlar, sever, iyi ve güzel oldukları üzerinde uzlaşır.

Böyle bir insan olmaya giden yolun kendisi de maruftur: insanın ve eşyanın doğasına uygun, tabii, herkes tarafından her zaman kabul görecek; işitildiğinde “elbette” denilecek esaslara dayanır.

liTerda “Senin rızan için” demek… Bu her yaştan, her milletten, her anlayıştan insan için MARUF bir amaçtır. Her canlı, tüm iyiliğin, merhametin, sevginin ve aydınlığın kaynağı olan “Yaradan”ını razı etmek ister. Bunu bilinçli-farkında olarak yaşamıyor olsa dahi, insanın kalbi O’nun kendisini, kendisinden daha iyi tanıdığını ve daha çok sevdiğini hisseder. O’nun razı olduğu şeyleri tarif ederken aslında gerçek mutluluğu tarif ettiğini hisseder.

Ne güzel bir hakikattir ki, O’nun rızasının sırrı, sevgi ve merhametindedir. O, insanı mutsuzluğa götüren şeylerden hoşnutsuz, mutluluğa götüren şeylerden hoşnut ve razı olur. İşte bu hissiyatın aydınlığında, herkes aslında O’nu, rızasını, O’nunla rıza bağı kurmayı özlemekte ve aramaktadır. Bu insanın doğasıdır. İşte bu MARUF amaç, liTerda’nın da özüdür.

Çocuklarımız her öğrendiklerini liTerda diyerek öğrenecek; danışmanlarımız, hocalarımız, idarecilerimiz, ailelerimiz liTerda diyerek çalışıp; büyük resimleri ve küçük detayları liTerda diyerek oluşturacaklar. Nasıl ki bir ağacın en küçük yaprağı, en yeni tomurcuğu, en uzak dalı dahi gövdesine bağlıysa, biz de liTerda’da her şeyi bu amaca bağlıyoruz: Fizik mekan şartlarımızdan, kurum içi dilimize; idari standartlarımızdan, ürettiğimiz en küçük malzemeye kadar her şeye liTerda amacının aydınlığı sinsin diye uğraşıyoruz. Uzun ve titiz bir hazırlık döneminden doğan ders içeriklerimiz de bunun üzerinde yükseliyor:

Biz önce Rabbimizi nasıl razı ederiz diye sorup “aydın” tanımımızı, aydınlık özelliklerimizi bulduk.

Bu özellikleri bilimsel bilgiler ışığında, çocuklarımızın kuşak ve yaş özelliklerine göre 4-11 yaş için süzdük.

liTerda-MAB yöntemiyle, bütünleyici ek araçlar da ekleyerek akademik alana indirdik ve ince ince örülmüş bir bütün oluşturduk. Her şeyin nihayetinde O’nu razı etmek amacına hizmet ettiği, eşsiz bütün bir akademik program…

liTerda-MAB yöntemiyle, çocuklarımız basit bir matematik işlemini bile Allah’ı razı etmenin güzel bir aracına dönüştürebilmenin yolunu görebiliyor, öğrenip tecrübe edebiliyorlar. İnsan doğasının bir parçası olan “liTerda” amacını içlerinde de buluyor, onu sevgi ve aydınlıkla besleyip büyütebiliyorlar. Böylece yüksek bilinç sahibi, her yaptıklarını Rablerini razı etmek için yapan, “aydın-evrensel iyi” insanlar olmayı; aydınlanıp, aydınlatmayı hayal edebiliyorlar.