Enneagram Kişilik Tipleri

Tarih: 14.11.2019 Yazar: liTerda
liTerda Blog

Enneagram Kişilik Tipleri ve Çocuklarımızla İlişkilerimiz İçin İpuçları

TİP 1: MÜKEMMELİYETÇİ ÇOCUKLARIMIZ

MOTİVASYON KAYNAĞINI BİLELİM: Hatalardan kaçmak ve en doğruyu, en iyiyi yapmak İÇİN ÇABALAR; BİLELİM…

GÜÇLÜ YANLARINI TAKDİR EDELİM: Sorumluluk sahibi olmasını, yaptığı işi güzel yapmaya çalışmasını TAKDİR EDELİM…

GÜÇLÜ YANLARINI DAHA DA GELİŞTİRMESİNE VE FAYDA İÇİN KULLANMASINA YARDIM EDELİM: Hata yapma konusundaki hassasiyetini geçmiş hata ve tecrübelerinden ders çıkarmak için kullanmasına, sorumluluk duygusunu faydalı işlerde görev alıp iyi sonuçlar oluşturmak için kullanmasına YARDIM EDELİM.

MODEL OLALIM: Hatalarını kabullenme, kendini affetme ve kendine karşı merhametli olma KONUSUNDA ONLARA MODEL OLALIM.

FARK ETTİRELİM: Hataların işleri büsbütün engelleyici veya telafisiz olmadığını, her şeyin siyah-beyaz olmadığını GERÇEK HAYATTAN ÖRNEKLERLE FARK ETTİRELİM.

KOLAYLAŞTIRALIM: Sorumluluk altıkları işlerde yükleri biraz hafifleterek onlara KOLAYLAŞTIRALIM.

ÖĞRETELİM: Yeterince kavramını, hatanın öğrenmedeki rolünü ÖĞRETELİM.

ONLARLA İLİŞKİMİZDE ŞUNLARA DİKKAT EDELİM:

Eleştirirken veya hata düzeltirken GM için işlettiğimiz süreci işletmeye,

Adil olunmasına çok önem verdiklerini bilerek, eğer bizim “adil” olmadığımızı düşünecekleri bir durum oluştuysa, muhakkak açıklama yapmaya

Tavsiye verirken de, aynı eleştiri ve hata düzeltmede olduğu gibi, dikkatli olmaya; tavsiyelerimizi onların kendilerini suçlu, ortaya koydukları işi, sonucu kötü görmelerine sebep olmayacak şekilde ifade etmeye,

Kıskançlık, öfke, vb. duyguları da yaşamasına izin vermeye ve bunlarla ilgili onu yargılamadan dinlemeye DİKKAT EDELİM.

DENGEYİ BULMASINA DESTEK OLALIM: Ara-sıra da olsa rahatlamasına, eğlenmesine, sonucu değil süreci, emeği kutlamasına, yeterince çizgisini görüp orada bırakabilmesine yumuşak TEŞVİKLERLE DESTEK OLALIM.

DENGELEYİCİ ETKİNLİK VE OYUNLARLA TANIŞTIRALIM: Tek bir doğrunun olmadığı, çoklu katılımlı etkinlik ve oyunlarla TANIŞTIRALIM.

BİRLİKTE ZAMANIMIZDA ŞUNLARI YAPALIM: Spontane, neşeli etkinlikler YAPALIM BİRLİKTE…

TİP 2: FEDAKAR ÇOCUKLARIMIZ

MOTİVASYON KAYNAĞINI BİLELİM: Karşısındakini memnun, mutlu etmek ve ihtiyaç duyulan biri olmak İÇİN ÇABALAR; BİLELİM…

GÜÇLÜ YANLARINI TAKDİR EDELİM: Empati yeteneğini, iyi kalpliliğini, yardımseverliğini TAKDİR EDELİM…

GÜÇLÜ YANLARINI DAHA DA GELİŞTİRMESİNE VE FAYDA İÇİN KULLANMASINA YARDIM EDELİM: YARDIM EDELİM.

MODEL OLALIM: Duygu, düşünce ve istekleri ile ilgili net olma ve bunları net ifade etme KONUSUNDA ONLARA MODEL OLALIM.

FARK ETTİRELİM: Başkalarını mutlu etmenin güzel bir şey olduğunu ancak bazen üzüntünün, hüznün ve endişenin de dostlar, birbirini seven kişiler arasında paylaşılabileceğini; bu duyguların da doğru yaşandığında faydaları olabileceğini, GERÇEK HAYATTAN ÖRNEKLERLE FARK ETTİRELİM.

KOLAYLAŞTIRALIM: Hislerini ortaya koymalarını, incinmiş duygularını ifade etmelerini KOLAYLAŞTIRALIM.

ÖĞRETELİM: Başkalarının beğenmemesi, kınamasını nerelerde, nereye kadar ve ne şekilde karşılayabileceğini; hayır diyebilmeyi; iyi arkadaş seçmeyi ÖĞRETELİM.

ONLARLA İLİŞKİMİZDE ŞUNLARA DİKKAT EDELİM:

Ne kadar hassas ve duygulu olduğunu bilerek onu incitmemeye,

Endişe ve korkuları ile ilgili cesaretlendirmeye,

Yardım etmelerine imkan tanımaya ve yardımları için teşekkür etmeye; ancak bunu yaparken yaptıklarından veya yapmadıklarından bağımsız olarak her zaman sevildiklerini ve sevileceklerini onlara sözlü & davranışsal olarak ifade etmeye

Kendi beğenilerini, istek ve tercihlerini görmesine ve geliştirmesine destek olmak için ona bol bol tercih ve karar hakkı tanımaya DİKKAT EDELİM.

DENGEYİ BULMASINA DESTEK OLALIM: Kaçmaya veya etrafından dolaşmaya çalışsa da, sorunlarıyla, endişeleriyle, korkularıyla yüzleşmesine, bunlarla ilgili çözüm üretmesine; kendi ihtiyaçlarını, isteklerini görmesine yumuşak TEŞVİKLERLE DESTEK OLALIM.

DENGELEYİCİ ETKİNLİK VE OYUNLARLA TANIŞTIRALIM: Bireysel, kendi-kendine, kendi istek ve tercihlerini ortaya koyabileceği etkinlik ve oyunlarla TANIŞTIRALIM.

BİRLİKTE ZAMANIMIZDA ŞUNLARI YAPALIM: Birlikte güleceğimiz, eğleneceğimiz, mutlu olacağımız, özel şeyler YAPALIM BİRLİKTE…

TİP 3: BAŞARI ODAKLI ÇOCUKLARIMIZ

MOTİVASYON KAYNAĞINI BİLELİM: Hep başarmak ve takdir edilecek işler yapmak İÇİN ÇABALAR; BİLELİM…

GÜÇLÜ YANLARINI TAKDİR EDELİM: Başarılarını ve girişimlerini fark edelim; TAKDİR EDELİM…

GÜÇLÜ YANLARINI DAHA DA GELİŞTİRMESİNE VE FAYDA İÇİN KULLANMASINA YARDIM EDELİM: Çeşitli, zengin meşguliyetler ve başarı alanları bulmasına, bunları güzel niyet ve amaçlar için yapmasına, bu güzel niyet ve amaçlarının farkında olmasına, başkalarına yol gösterici ve öğretici olmasına YARDIM EDELİM.

MODEL OLALIM: Birlikte başarma, yardımseverlik KONUSUNDA ONLARA MODEL OLALIM.

FARK ETTİRELİM: Hayatta her şeyin “başarmak” üzerine kurulu olmadığını GERÇEK HAYATTAN ÖRNEKLERLE FARK ETTİRELİM.

ÖĞRETELİM: Dürüstlüğü, doğru rekabeti, başkalarını takdir etmeyi ÖĞRETELİM.

ONLARLA İLİŞKİMİZDE ŞUNLARA DİKKAT EDELİM:

Yaptıklarından veya yapmadıklarından bağımsız olarak her zaman sevildiklerini ve sevileceklerini onlara sözlü & davranışsal olarak ifade etmeye,

Sabır ve sebat konusunda desteklemeye DİKKAT EDELİM.

DENGEYİ BULMASINA DESTEK OLALIM: Çıkara dayanmayan yakın ilişkiler kurmasına, performansa dayalı olmayan işlerle uğraşmasına ve grup çalışmalarını “hep birlikte” yürütmesine yumuşak TEŞVİKLERLE DESTEK OLALIM.

DENGELEYİCİ ETKİNLİK VE OYUNLARLA TANIŞTIRALIM: Rekabetsiz, rahatlamalı, pasif etkinlik ve oyunlarla TANIŞTIRALIM.

BİRLİKTE ZAMANIMIZDA ŞUNLARI YAPALIM: Duygularını yorum yapmadan ve yargılamadan dinleyeceğimiz sohbetler YAPALIM BİRLİKTE…

TİP 4: ÖZGÜNLÜĞE ÖNEM VEREN ÇOCUKLARIMIZ

MOTİVASYON KAYNAĞINI BİLELİM: Özgün olmak ve böylece sevgi ve mana bulmak İÇİN ÇABALAR; BİLELİM…

GÜÇLÜ YANLARINI TAKDİR EDELİM: Kendilerine has olan şeyleri fark edelim; TAKDİR EDELİM…

GÜÇLÜ YANLARINI DAHA DA GELİŞTİRMESİNE VE FAYDA İÇİN KULLANMASINA YARDIM EDELİM: Özgünlüğünü yeni yollar açmak için kullanmasına, hayrlı, faydalı üretimler yapmasına ve bunları başkalarıyla paylaşmasına YARDIM EDELİM.

MODEL OLALIM: Moralini yüksek tutmak, negatif duyguları rıza içinde yaşamak ve onlardaki faydaları görüp kullanabilmek KONUSUNDA ONLARA MODEL OLALIM.

FARK ETTİRELİM: En sıradan durumlarda bile özel olunabileceğini GERÇEK HAYATTAN ÖRNEKLERLE FARK ETTİRELİM.

KOLAYLAŞTIRALIM: Uğraşacakları özgün ve eşsiz şeyler bularak onlara hayatı KOLAYLAŞTIRALIM.

ÖĞRETELİM: Eksik olanın ötesine geçip mevcut olandaki güzelliği görebilmeyi ÖĞRETELİM.

ONLARLA İLİŞKİMİZDE ŞUNLARA DİKKAT EDELİM:

Görülmek, fark edilmek istediklerini bilerek, onlara gerekli ilgiyi vermeye,

Duygusal olarak onlarla bağ kurmaya,

Negatif de olsa duygularını değiştirmeye çalışmadan, anlayarak, hatta kopyalayarak dinlemeye DİKKAT EDELİM.

DENGEYİ BULMASINA DESTEK OLALIM: İmrenme duygularını başkalarını ve kendilerini takdir ile dengelemelerine yumuşak TEŞVİKLERLE DESTEK OLALIM.

DENGELEYİCİ ETKİNLİK VE OYUNLARLA TANIŞTIRALIM: Büyük resimdeki yerlerini ve önemlerini görebilecekleri grup oyunları ve etkinlikleri ile TANIŞTIRALIM.

BİRLİKTE ZAMANIMIZDA ŞUNLARI YAPALIM: Özel, birebir, kaliteli zaman geçirebileceğimiz farklı şeyler YAPALIM BİRLİKTE… Bunlar özellikle “iyiliksever” yönlerini ortaya koyabilecekleri yardım faaliyetleri olabilir.

TİP 5: ARAŞTIRMACI ÇOCUKLARIMIZ

MOTİVASYON KAYNAĞINI BİLELİM: Kendi fikirlerini ve ilgi alanlarını keşfetmek ve kendi mahremiyet alanını korumak İÇİN ÇABALAR; BİLELİM…

GÜÇLÜ YANLARINI TAKDİR EDELİM: Özgün düşünce ve fikirlerini dinleyelim; projelerini, keşiflerini TAKDİR EDELİM…

GÜÇLÜ YANLARINI DAHA DA GELİŞTİRMESİNE VE FAYDA İÇİN KULLANMASINA YARDIM EDELİM: Kendi ilgi alanlarında derinleşmesine, yeni bilgi ve beceriler edinmesine, bunları uygulamaya koymasına / faydaya dönüştürmesine YARDIM EDELİM.

MODEL OLALIM: Sosyal ilişkiler ve grup çalışmaları KONUSUNDA ONLARA MODEL OLALIM.

FARK ETTİRELİM: Bazı şeyleri birlikte yapmanın daha keyifli ve faydalı olabileceğini GERÇEK HAYATTAN ÖRNEKLERLE FARK ETTİRELİM.

ÖĞRETELİM: Neyi, nasıl öğrenebileceğini, ileri öğrenme yöntemlerini ÖĞRETELİM.

ONLARLA İLİŞKİMİZDE ŞUNLARA DİKKAT EDELİM:

Bireyselliklerine saygı duymaya,

Onlara biraz kişisel alan oluşturmaya, onlar çalışırken ortamı muhtemel davetsiz misafirlerden korumaya,

Onlardan hızlı kararlar istememeye, hızlı düşünmelerini beklememeye; onlara yeterince zaman vermeye,

Bir şey isterken net olmaya,

Bir kural veya çalışma için sebepleri / gerekçeleri söylemeye DİKKAT EDELİM.

DENGEYİ BULMASINA DESTEK OLALIM: Onları fıtratları dışına zorlamadan; küçük bir arkadaş grubu oluşturmanın bile onlar için yeterli olacağını bilerek; önce ikili ilişkilerle başlayarak sosyal yönlerini geliştirmelerine yumuşak TEŞVİKLERLE DESTEK OLALIM.

DENGELEYİCİ ETKİNLİK VE OYUNLARLA TANIŞTIRALIM: Başkalarının duygu ve düşüncelerini keşfetmelerine ön ayak olacak etkinliklerle TANIŞTIRALIM.

BİRLİKTE ZAMANIMIZDA ŞUNLARI YAPALIM: Onların dünyasını keşfedeceğimiz, onların bize kendi dünyalarını açacağı sohbet ve çalışmalar YAPALIM BİRLİKTE…

TİP 6: SORGULAYICI ÇOCUKLARIMIZ

MOTİVASYON KAYNAĞINI BİLELİM: Bir şeyi bilmek yahut en azından tahmin edebilmek ve ona hazırlıklı olmak İÇİN ÇABALAR; BİLELİM…

GÜÇLÜ YANLARINI TAKDİR EDELİM: Tedbirli oluşunu TAKDİR EDELİM…

GÜÇLÜ YANLARINI DAHA DA GELİŞTİRMESİNE VE FAYDA İÇİN KULLANMASINA YARDIM EDELİM: Başarılarını fark etmesine ve hatırlamasına, geçmiş tecrübelerini doğacak yeni durumlar için ön hazırlık olarak kullanmasına YARDIM EDELİM.

MODEL OLALIM: Yeni durumlara adaptasyon, hızlı çözümler üretme, bazen olayları akışına bırakma KONUSUNDA ONLARA MODEL OLALIM.

FARK ETTİRELİM: Kötü durum senaryolarından başka senaryoların da olduğunu, bazen kötü zannettiğimiz şeylerde hayır olabileceğini GERÇEK HAYATTAN ÖRNEKLERLE FARK ETTİRELİM.

KOLAYLAŞTIRALIM: Güvenli bir okul ve ev ortamı sağlayarak onlara hayatı KOLAYLAŞTIRALIM.

ÖĞRETELİM: Beklenmedik durumları sakin karşılamayı ÖĞRETELİM.

ONLARLA İLİŞKİMİZDE ŞUNLARA DİKKAT EDELİM:

Tutarlı, güvenilir ve istikrarlı olmaya,

Söylediğimizi yapmaya,

Planlı ve düzenli olmanın endişelerini azalttığını bilerek, onlara haber vermeden plan değişikliği yapmamaya,

“Eğer şöyle olursa” sorularına önem verip cevaplamaya, cevapları kendisinin bulmasına ön ayak olmaya,

Özellikle ne beklemesi gerektiği ile ilgili detaylı bilgi vermeye

Bazen kontrol çıktığında, sakin kalmaya ve sonrasında konuşmaya DİKKAT EDELİM.

DENGEYİ BULMASINA DESTEK OLALIM: Yeni ve bilinmez olana merak ile yönelmelerine yumuşak TEŞVİKLERLE DESTEK OLALIM.

DENGELEYİCİ ETKİNLİK VE OYUNLARLA TANIŞTIRALIM: Odaklarını zihinlerinden bedenlerine kaydıracak, güvende hissetmelerini sağlayacak savunma sporları ile TANIŞTIRALIM… Kendilerinin de kısa süreli spot ışığı altında bulunacağı etkinlik ve oyunlarla TANIŞTIRALIM.

BİRLİKTE ZAMANIMIZDA ŞUNLARI YAPALIM: İçinde küçük beklenmedik detaylar ve küçük heyecanlar olan planlı, huzurlu, güvenli , keyifli etkinlikler YAPALIM BİRLİKTE…

TİP 7: MACERACI ÇOCUKLARIMIZ

MOTİVASYON KAYNAĞINI BİLELİM: Eğlenmek ve sınırlar olmadan hayatın tadını çıkarmak İÇİN ÇABALAR; BİLELİM…

GÜÇLÜ YANLARINI TAKDİR EDELİM: Maceracı ruhunu ve neşeli tarzını TAKDİR EDELİM…

GÜÇLÜ YANLARINI DAHA DA GELİŞTİRMESİNE VE FAYDA İÇİN KULLANMASINA YARDIM EDELİM: Risk alabilme becerisini yeni keşifler ve faydalı sonuçlar için kullanmasına YARDIM EDELİM.

MODEL OLALIM: Kurallar içerisinde de güzel vakit geçirme KONUSUNDA ONLARA MODEL OLALIM.

FARK ETTİRELİM: Eğlence için yapılıp yapılmayacak şeyleri GERÇEK HAYATTAN ÖRNEKLERLE FARK ETTİRELİM.

KOLAYLAŞTIRALIM: Seçim yapabileceği, seçimleri dolayısıyla etiketlenmeyeceği şartları sağlayarak KOLAYLAŞTIRALIM.

ÖĞRETELİM: Zorluklarla baş etme yollarını ÖĞRETELİM.

ONLARLA İLİŞKİMİZDE ŞUNLARA DİKKAT EDELİM:

Çeşitli şekillerde işe eğlence katmaya, ilgisini canlı tutmaya,

Esneklik sağlamaya ve özgürlüğünü korumasına yardım etmeye,

Sosyal becerilerini geliştirmeye,

Onlara tercih hakkı vermeye DİKKAT EDELİM.

DENGEYİ BULMASINA DESTEK OLALIM: Yavaşlamak ve enerjisini sakince atmak, kendi içine dönebilmek konusunda yumuşak TEŞVİKLERLE DESTEK OLALIM.

DENGELEYİCİ ETKİNLİK VE OYUNLARLA TANIŞTIRALIM: Ummadığı, beklemediği sakin, hatta sıradan şeylerin içindeki macera ve eğlencelerle TANIŞTIRALIM.

BİRLİKTE ZAMANIMIZDA ŞUNLARI YAPALIM: Mizah, eğlence ve oyun dünyasına daldıktan sonra, sakinleşelim ve bunun tadını çıkaralım BİRLİKTE…

TİP 8: MEYDAN OKUYUCU ÇOCUKLARIMIZ

MOTİVASYON KAYNAĞINI BİLELİM: Güce sahip ve kontrolde olmak İÇİN ÇABALAR; BİLELİM…

GÜÇLÜ YANLARINI TAKDİR EDELİM: Liderlik vasıflarını TAKDİR EDELİM…

GÜÇLÜ YANLARINI DAHA DA GELİŞTİRMESİNE VE FAYDA İÇİN KULLANMASINA YARDIM EDELİM: Beklentilerimiz konusunda açık ve sağlam duruş sergileyebileceğimiz şekilde ona kontrolde olma fırsatı vererek, istişare, gözlem, vb. iyi liderlik vasıflarını geliştirmesine YARDIM EDELİM.

MODEL OLALIM: Öfke kontrolü ve başkalarının haklarına saygı KONUSUNDA ONLARA MODEL OLALIM.

FARK ETTİRELİM: Saldırgan olmadan da haksızlıkla veya zorlayıcı şartlarla mücadele edilebileceğini GERÇEK HAYATTAN ÖRNEKLERLE FARK ETTİRELİM.

KOLAYLAŞTIRALIM: Fiziksel olarak enerjisini atmasını KOLAYLAŞTIRALIM.

ÖĞRETELİM: Öfke kontrolünü, empatiyi, başkalarının hallerini okumayı ve uzlaşma yollarını ÖĞRETELİM.

ONLARLA İLİŞKİMİZDE ŞUNLARA DİKKAT EDELİM:

Karmaşık mesajlar vermemeye, onu kandırmamaya; Açık, net ve tutarlı olmaya,

Mantıklı, adil kurallar ve sınırlar koymaya,

Güç mücadelelerine girmemeye; Önemli esasları seçip diğer şeyler konusunda çok ısrarcı olmamaya,

Öfkesine aşırı tepki vermemeye; onun yerine enerjisini başka bir şeye aktarmasına yardım etmeye,

Bir şey söylerken ve isterken ürkek olmamaya; güvenli ve açık olmaya,

Söylediklerinden çok yaptıklarını esas almaya DİKKAT EDELİM.

DENGEYİ BULMASINA DESTEK OLALIM: İnsanlara güvenmeye, kontrolünü yumuşatmaya, başkalarının gözünden bakmaya yumuşak TEŞVİKLERLE DESTEK OLALIM.

DENGELEYİCİ ETKİNLİK VE OYUNLARLA TANIŞTIRALIM: Duygularla ilgili etkinlik ve oyunlarla TANIŞTIRALIM.

BİRLİKTE ZAMANIMIZDA ŞUNLARI YAPALIM: Samimi, net paylaşımlar YAPALIM BİRLİKTE…

TİP 9: BARIŞÇI ÇOCUKLARIMIZ

MOTİVASYON KAYNAĞINI BİLELİM: Çatışmadan uzak, huzur içinde olmak İÇİN ÇABALAR; BİLELİM…

GÜÇLÜ YANLARINI TAKDİR EDELİM: Çevresiyle uyumunu, bütünleşebilmesini TAKDİR EDELİM…

GÜÇLÜ YANLARINI DAHA DA GELİŞTİRMESİNE VE FAYDA İÇİN KULLANMASINA YARDIM EDELİM: Uzlaştırmak, bütünleştirmek, bir arada tutmak için bulunduğu ortamlarda girişimde bulunmasına YARDIM EDELİM.

MODEL OLALIM: Farklı ve özgün olmanın güzellikleri, çatışmaları barışçıl şekilde çözme KONUSUNDA ONLARA MODEL OLALIM.

FARK ETTİRELİM: Farklılıkların ayrılık, kopukluk değil uyum içinde zenginlik anlamına geldiğini; Bireysel fikirlerin büyük fikri güçlendirdiğini, daha iyi yaptığını GERÇEK HAYATTAN ÖRNEKLERLE FARK ETTİRELİM.

KOLAYLAŞTIRALIM: Kendine içinde uyumlu, güvende hissedeceği bir çevre oluşturmasını KOLAYLAŞTIRALIM.

ÖĞRETELİM: Okulda iyi bir arkadaş grubu olmasının onun için önemli ve ayrıca kritik olduğunu bilerek, arkadaş ve arkadaş grubu seçmeyi ÖĞRETELİM.

ONLARLA İLİŞKİMİZDE ŞUNLARA DİKKAT EDELİM:

Alışkanlık ve rutinlere uymaya,

Soyut konuşmamaya; gerçek, elle tutulur şeyler sunmaya

Pasif direnişinin ardında yatanlara,

Onu dinlerken pek az aktif tavsiye ile bölmeye, ona kendini ifade için zaman vermeye,

Kendi istek veya ihtiyaçlarını söylediğinde, bunları muhakkak dikkate almaya,

Acele etmeyi sevmediği için, onunla her şeye biraz daha önce başlamaya DİKKAT EDELİM.

DENGEYİ BULMASINA DESTEK OLALIM: Kendi fikirlerini, özellikle gerçek fikirlerini söylemek konusunda yumuşak TEŞVİKLERLE DESTEK OLALIM.

DENGELEYİCİ ETKİNLİK VE OYUNLARLA TANIŞTIRALIM: Farklılık ortaya koyabileceği veya sosyal sorunlarla karşılaşıp çözme imkanı bulabileceği etkinliklerle TANIŞTIRALIM.

BİRLİKTE ZAMANIMIZDA ŞUNLARI YAPALIM: Ona sokulup sadece uyumlu, keyifli zaman geçirelim BİRLİKTE…

Kaynak: Barbara Whiteside 2012, Enneagram Tips for Parents, http://whitesideworkshops.com