Kalbimiz Çok Önemli !

Tarih: 04.08.2019 Yazar: liTerda
liTerda Blog

Kalp aydınlanma yolunda gerçek bir eğitim için üzerinde düşünülmesi ve eğitim plan & programında muhakkak dikkate alınması gereken bir öğrenme merkezidir…

Kalp:

Akletme (Hac 46)

Anlama (Araf 179)

İnceden inceye düşünme (Muhammed 24)

Niyet etme (Ali İmran 167, Fetih 11, Ahzab 5)

Hatırlama, anma, düşünme (Kehf28)

İbret alma (Kaf 37)

İnanma (Maide 410)

Reddetme (Tevbe 8)

Kuşku duyma (Tevbe 45)

Farklı düşüncelere / inançlara kayma (Tevbe 117, Tahrim 4)

Kendi düşüncelerini / inançlarını delillerle kuvvetlendirme (Tevbe 125, Hac 54)

Delille tatmin olma (Bakara 260, Maide 113, Enfal 10)

İnkar etme (Nahl 22) işlerini yapabilir.

Bu önemli görevleri olan unsur etkilerden uzak, tek başına bırakılmış değildir! Allah onun içindekini çok iyi bilir (Nisa 63 Fetih 18, Ahzab 51, Nur 50) ve insanla kalbi arasına girer (Enfal 24). Kalp Allah tarafından:

Temizlenebilir (Maide 41)

Üzerine iman yazılabilir (Mücadele 22)

Hidayet edilebilir (Tegabun 11)

İçine şefkat, merhamet konulabilir (Hadid 27)

Üzerine sekinet, huzur indirilebilir (Fetih 4)

İman ona süslenebilir (Hucurat 7)

Takva için sınanabilir (Hucurat 3)

Yahut:

Eğriltilebilir (Ali İmran 8, Saf 5)

Katılaştırılabilir (Maide 13, Enam 43)

Sıkılabilir (Yunus 88)

İçine korku salınabilir (Enfal 12)

İçine inançsızlık sokulabilir (Hicr 12, Şuara 200)

İçine nifak yerleştirilebilir (Tevbe 77)

Kötü düşünceler ona süslü gösterilebilir (Fetih 12)

Üzerine damga vurulabilir (Bakara 7, Rum 59, Mümin 35, Nisa 155, Muhammed 16) ki o zaman kişi duyamaz (Araf 100, 101, Yunus 74, Tevbe 87, 93, Nahl 108), hakkı kavrayamaz (Tevbe 87), bilemez (Tevbe 93), incelikleri anlayamaz (münafikun 3) olur

Üzerine mühür vurulabilir (Enam 46), kulağa da vurulduğu gibi (Casiye 23)

Üzerine anlamayı engelleyici perdeler çekilebilir (Enam 25, Kehf 57, İsra 46)

Kuran’ın indirildiği yer de biliyoruz ki Peygamberimizin kalbi idi (Bakara 97, Şuara 194).

Hesaba çekileceğimiz şey kalbimizin kazandığıdır (Bakara 225) ve imtihanlar da onun içindekilerin açığa çıkarılması içindir (Ali İmran 154) ki içinde:

İman (hucurat 14)

Şefkat, merhamet (hadid 27)

Hayr (Enfal 70)

Takva (Hac 32)

Huşu (Hadid 16)

Bazı şeylere karşı meyil (Bakara 93)

Maraz: hastalık, anomali (Ahzab 32, Enfal 49, Bakara 10, Maide 52, Müdessir 31, Muhammed 29, 20, Ahzab 12, 60)

Kuşku (Tevbe 110)

Taassub (Fetih 26)

Korku (Ali İmran 151, Sebe 23, Ahzab 26, Haşr 2)

Hasret / pişmanlık (Ali İmran 156)

Kin (Haşr 10)

Eğrilik, batıla meyil (Ali İmran 7)

Öfke (Tevbe 15) olabilir.

Kalp öyle ilginç bir şeydir ki:

Sepsert olabilir (Ali İmran 159)

Katılaşabilir (Zümer 22); taş gibi, hatta daha katı olabilir (Bakara 74)

Eğilip bükülüp bozulabilir (Ali İmran 7)

Nefretle ürperebilir (Zümer 45)

Parçalanabilir (Tevbe 110)

Pas tutabilir (Mütaffifin 14)

Korkudan boğaza dayanabilir (Ahzab 10, Mümin 18)

Kıyamette form değiştirebilir / ters dönebilir; gözler gibi (Nur 37)

Saygıyla titreyebilir (Enfal 2, Hac 35, Müminun 60)

Yumuşayabilir (Zümer 23)

Kalp:

Sağlam, düpdüzgün (Saffat 84; Şuara 89)

Samimi bir dönüşle yönelmiş (Kaf 33)

Yahut:

Şaşkınlık, gaflet içinde (Müminin 63, Enbiya 3)

Günaha batmış (Bakara 283) halde olabilir.

Daha da ilginç olanı, kalpler arasındaki ilişkidir:

Allah inananların kalplerinin arasını uzlaştırabilir (Ali İmran 103, Enfal 63)

Kalpler bağlanabilir, irtibatlanabilir (Kehf 14)

Aynı inanca, bakış açısına sahip olanların kalpleri birbirine benzer (Bakara 118)

Kafirlerin kalpleri ise dağınıktır, parçalanmıştır (Haşr 14)

Kalp ne ister? Kalbin ihtiyacı nedir?

İman ile yatışır (Nahl 106)

Kalp Allah’ı anma, hatırlama –ve onu içeren Kuran- karşısında yumuşar (Zümer 23) ve sadece Allah’ı anmakla, hatırlamakla tam huzura kavuşur (Rad 28)