Enneagram Kişilik Tipleri VE Çocuklarımızla İlişkilerimiz için İPUÇLARI

Enneagram Kişilik Tipleri VE Çocuklarımızla İlişkilerimiz için İPUÇLARI

TİP 1: MÜKEMMELİYETÇİ ÇOCUKLARIMIZ

MOTİVASYON KAYNAĞINI BİLELİM: Hatalardan kaçmak ve en doğruyu, en iyiyi yapmak İÇİN ÇABALAR; BİLELİM…

GÜÇLÜ YANLARINI TAKDİR EDELİM: Sorumluluk sahibi olmasını, yaptığı işi güzel yapmaya çalışmasını TAKDİR EDELİM…

GÜÇLÜ YANLARINI DAHA DA GELİŞTİRMESİNE VE FAYDA İÇİN KULLANMASINA YARDIM EDELİM: Hata yapma konusundaki hassasiyetini geçmiş hata ve tecrübelerinden ders çıkarmak için kullanmasına, sorumluluk duygusunu faydalı işlerde görev alıp iyi sonuçlar oluşturmak için kullanmasına YARDIM EDELİM.

MODEL OLALIM: Hatalarını kabullenme, kendini affetme ve kendine karşı merhametli olma KONUSUNDA ONLARA MODEL OLALIM.

FARK ETTİRELİM: Hataların işleri büsbütün engelleyici veya telafisiz olmadığını, her şeyin siyah-beyaz olmadığını GERÇEK HAYATTAN ÖRNEKLERLE FARK ETTİRELİM.

KOLAYLAŞTIRALIM: Sorumluluk altıkları işlerde yükleri biraz hafifleterek onlara KOLAYLAŞTIRALIM. 

ÖĞRETELİM: Yeterince kavramını, hatanın öğrenmedeki rolünü ÖĞRETELİM.

ONLARLA İLİŞKİMİZDE ŞUNLARA DİKKAT EDELİM:

·         Eleştirirken veya hata düzeltirken GM için işlettiğimiz süreci işletmeye,

·         Adil olunmasına çok önem verdiklerini bilerek, eğer bizim “adil” olmadığımızı düşünecekleri bir durum oluştuysa, muhakkak açıklama yapmaya

·         Tavsiye verirken de, aynı eleştiri ve hata düzeltmede olduğu gibi, dikkatli olmaya; tavsiyelerimizi onların kendilerini suçlu, ortaya koydukları işi, sonucu kötü görmelerine sebep olmayacak şekilde ifade etmeye,

·         Kıskançlık, öfke, vb. duyguları da yaşamasına izin vermeye ve bunlarla ilgili onu yargılamadan dinlemeye DİKKAT EDELİM.

DENGEYİ BULMASINA DESTEK OLALIM: Ara-sıra da olsa rahatlamasına, eğlenmesine, sonucu değil süreci, emeği kutlamasına, yeterince çizgisini görüp orada bırakabilmesine yumuşak TEŞVİKLERLE DESTEK OLALIM.

DENGELEYİCİ ETKİNLİK VE OYUNLARLA TANIŞTIRALIM: Tek bir doğrunun olmadığı, çoklu katılımlı etkinlik ve oyunlarla TANIŞTIRALIM.

BİRLİKTE ZAMANIMIZDA ŞUNLARI YAPALIM: Spontane, neşeli etkinlikler YAPALIM BİRLİKTE…

 

TİP 2: FEDAKAR ÇOCUKLARIMIZ

MOTİVASYON KAYNAĞINI BİLELİM: Karşısındakini memnun, mutlu etmek ve ihtiyaç duyulan biri olmak İÇİN ÇABALAR; BİLELİM…

GÜÇLÜ YANLARINI TAKDİR EDELİM: Empati yeteneğini, iyi kalpliliğini, yardımseverliğini TAKDİR EDELİM…

GÜÇLÜ YANLARINI DAHA DA GELİŞTİRMESİNE VE FAYDA İÇİN KULLANMASINA YARDIM EDELİM:  YARDIM EDELİM.

MODEL OLALIM:  Duygu, düşünce ve istekleri ile ilgili net olma ve bunları net ifade etme KONUSUNDA ONLARA MODEL OLALIM.

FARK ETTİRELİM: Başkalarını mutlu etmenin güzel bir şey olduğunu ancak bazen üzüntünün, hüznün ve endişenin de dostlar, birbirini seven kişiler arasında paylaşılabileceğini; bu duyguların da doğru yaşandığında faydaları olabileceğini, GERÇEK HAYATTAN ÖRNEKLERLE FARK ETTİRELİM.

KOLAYLAŞTIRALIM: Hislerini ortaya koymalarını, incinmiş duygularını ifade etmelerini KOLAYLAŞTIRALIM.

ÖĞRETELİM: Başkalarının beğenmemesi, kınamasını nerelerde, nereye kadar ve ne şekilde karşılayabileceğini; hayır diyebilmeyi; iyi arkadaş seçmeyi ÖĞRETELİM.

ONLARLA İLİŞKİMİZDE ŞUNLARA DİKKAT EDELİM:

·         Ne kadar hassas ve duygulu olduğunu bilerek onu incitmemeye,

·         Endişe ve korkuları ile ilgili cesaretlendirmeye,

·         Yardım etmelerine imkan tanımaya ve yardımları için teşekkür etmeye; ancak bunu yaparken yaptıklarından veya yapmadıklarından bağımsız olarak her zaman sevildiklerini ve sevileceklerini onlara sözlü & davranışsal olarak ifade etmeye

·         Kendi beğenilerini, istek ve tercihlerini görmesine ve geliştirmesine destek olmak için ona bol bol tercih ve karar hakkı tanımaya  DİKKAT EDELİM.

DENGEYİ BULMASINA DESTEK OLALIM: Kaçmaya veya etrafından dolaşmaya çalışsa da, sorunlarıyla, endişeleriyle, korkularıyla yüzleşmesine, bunlarla ilgili çözüm üretmesine; kendi ihtiyaçlarını, isteklerini görmesine yumuşak TEŞVİKLERLE DESTEK OLALIM.

DENGELEYİCİ ETKİNLİK VE OYUNLARLA TANIŞTIRALIM: Bireysel, kendi-kendine, kendi istek ve tercihlerini ortaya koyabileceği etkinlik ve oyunlarla TANIŞTIRALIM.

BİRLİKTE ZAMANIMIZDA ŞUNLARI YAPALIM:  Birlikte güleceğimiz, eğleneceğimiz, mutlu olacağımız, özel şeyler YAPALIM BİRLİKTE…

 

TİP 3: BAŞARI ODAKLI ÇOCUKLARIMIZ

MOTİVASYON KAYNAĞINI BİLELİM:  Hep başarmak ve takdir edilecek işler yapmak İÇİN ÇABALAR; BİLELİM…

GÜÇLÜ YANLARINI TAKDİR EDELİM: Başarılarını ve girişimlerini fark edelim; TAKDİR EDELİM…

GÜÇLÜ YANLARINI DAHA DA GELİŞTİRMESİNE VE FAYDA İÇİN KULLANMASINA YARDIM EDELİM:  Çeşitli, zengin meşguliyetler ve başarı alanları bulmasına, bunları güzel niyet ve amaçlar için yapmasına, bu güzel niyet ve amaçlarının farkında olmasına, başkalarına yol gösterici ve öğretici olmasına YARDIM EDELİM.

MODEL OLALIM:  Birlikte başarma, yardımseverlik KONUSUNDA ONLARA MODEL OLALIM.

FARK ETTİRELİM: Hayatta her şeyin “başarmak” üzerine kurulu olmadığını GERÇEK HAYATTAN ÖRNEKLERLE FARK ETTİRELİM.

ÖĞRETELİM: Dürüstlüğü, doğru rekabeti, başkalarını takdir etmeyi ÖĞRETELİM.

ONLARLA İLİŞKİMİZDE ŞUNLARA DİKKAT EDELİM:

·         Yaptıklarından veya yapmadıklarından bağımsız olarak her zaman sevildiklerini ve sevileceklerini onlara sözlü & davranışsal olarak ifade etmeye,

·         Sabır ve sebat konusunda desteklemeye DİKKAT EDELİM.

DENGEYİ BULMASINA DESTEK OLALIM: Çıkara dayanmayan yakın ilişkiler kurmasına, performansa dayalı olmayan işlerle uğraşmasına ve grup çalışmalarını “hep birlikte” yürütmesine yumuşak TEŞVİKLERLE DESTEK OLALIM.

DENGELEYİCİ ETKİNLİK VE OYUNLARLA TANIŞTIRALIM: Rekabetsiz, rahatlamalı, pasif etkinlik ve oyunlarla TANIŞTIRALIM.

BİRLİKTE ZAMANIMIZDA ŞUNLARI YAPALIM:  Duygularını yorum yapmadan ve yargılamadan dinleyeceğimiz sohbetler YAPALIM BİRLİKTE…

 

TİP 4: ÖZGÜNLÜĞE ÖNEM VEREN ÇOCUKLARIMIZ

MOTİVASYON KAYNAĞINI BİLELİM:  Özgün olmak ve böylece sevgi ve mana bulmak İÇİN ÇABALAR; BİLELİM…

GÜÇLÜ YANLARINI TAKDİR EDELİM: Kendilerine has olan şeyleri fark edelim; TAKDİR EDELİM…

GÜÇLÜ YANLARINI DAHA DA GELİŞTİRMESİNE VE FAYDA İÇİN KULLANMASINA YARDIM EDELİM: Özgünlüğünü yeni yollar açmak için kullanmasına, hayrlı, faydalı üretimler yapmasına ve bunları başkalarıyla paylaşmasına YARDIM EDELİM.

MODEL OLALIM:  Moralini yüksek tutmak, negatif duyguları rıza içinde yaşamak ve onlardaki faydaları görüp kullanabilmek KONUSUNDA ONLARA MODEL OLALIM.

FARK ETTİRELİM: En sıradan durumlarda bile özel olunabileceğini GERÇEK HAYATTAN ÖRNEKLERLE FARK ETTİRELİM.

KOLAYLAŞTIRALIM: Uğraşacakları özgün ve eşsiz şeyler bularak onlara hayatı KOLAYLAŞTIRALIM.

ÖĞRETELİM: Eksik olanın ötesine geçip mevcut olandaki güzelliği görebilmeyi ÖĞRETELİM.

ONLARLA İLİŞKİMİZDE ŞUNLARA DİKKAT EDELİM:

•                    Görülmek, fark edilmek istediklerini bilerek, onlara gerekli ilgiyi vermeye,

•                    Duygusal olarak onlarla bağ kurmaya,

•                    Negatif de olsa duygularını değiştirmeye çalışmadan, anlayarak, hatta kopyalayarak dinlemeye DİKKAT EDELİM.

DENGEYİ BULMASINA DESTEK OLALIM:  İmrenme duygularını başkalarını ve kendilerini takdir ile dengelemelerine yumuşak TEŞVİKLERLE DESTEK OLALIM.

DENGELEYİCİ ETKİNLİK VE OYUNLARLA TANIŞTIRALIM: Büyük resimdeki yerlerini ve önemlerini görebilecekleri grup oyunları ve etkinlikleri ile TANIŞTIRALIM.

BİRLİKTE ZAMANIMIZDA ŞUNLARI YAPALIM:  Özel, birebir, kaliteli zaman geçirebileceğimiz farklı şeyler YAPALIM BİRLİKTE… Bunlar özellikle “iyiliksever” yönlerini ortaya koyabilecekleri yardım faaliyetleri olabilir.

 

TİP 5: ARAŞTIRMACI ÇOCUKLARIMIZ

MOTİVASYON KAYNAĞINI BİLELİM: Kendi fikirlerini ve ilgi alanlarını keşfetmek ve kendi mahremiyet alanını korumak İÇİN ÇABALAR; BİLELİM…

GÜÇLÜ YANLARINI TAKDİR EDELİM: Özgün düşünce ve fikirlerini dinleyelim; projelerini, keşiflerini TAKDİR EDELİM…

GÜÇLÜ YANLARINI DAHA DA GELİŞTİRMESİNE VE FAYDA İÇİN KULLANMASINA YARDIM EDELİM: Kendi ilgi alanlarında derinleşmesine, yeni bilgi ve beceriler edinmesine, bunları uygulamaya koymasına / faydaya dönüştürmesine YARDIM EDELİM.

MODEL OLALIM: Sosyal ilişkiler ve grup çalışmaları KONUSUNDA ONLARA MODEL OLALIM.

FARK ETTİRELİM: Bazı şeyleri birlikte yapmanın daha keyifli ve faydalı olabileceğini GERÇEK HAYATTAN ÖRNEKLERLE FARK ETTİRELİM.

ÖĞRETELİM: Neyi, nasıl öğrenebileceğini, ileri öğrenme yöntemlerini ÖĞRETELİM.

ONLARLA İLİŞKİMİZDE ŞUNLARA DİKKAT EDELİM:

•                    Bireyselliklerine saygı duymaya,

•                    Onlara biraz kişisel alan oluşturmaya, onlar çalışırken ortamı muhtemel davetsiz misafirlerden korumaya,

•                    Onlardan hızlı kararlar istememeye, hızlı düşünmelerini beklememeye; onlara yeterince zaman vermeye,

•                    Bir şey isterken net olmaya,

•                    Bir kural veya çalışma için sebepleri / gerekçeleri söylemeye  DİKKAT EDELİM.

DENGEYİ BULMASINA DESTEK OLALIM:  Onları fıtratları dışına zorlamadan; küçük bir arkadaş grubu oluşturmanın bile onlar için yeterli olacağını bilerek; önce ikili ilişkilerle başlayarak sosyal yönlerini geliştirmelerine yumuşak TEŞVİKLERLE DESTEK OLALIM.

DENGELEYİCİ ETKİNLİK VE OYUNLARLA TANIŞTIRALIM: Başkalarının duygu ve düşüncelerini keşfetmelerine ön ayak olacak etkinliklerle TANIŞTIRALIM.

BİRLİKTE ZAMANIMIZDA ŞUNLARI YAPALIM:  Onların dünyasını keşfedeceğimiz, onların bize kendi dünyalarını açacağı sohbet ve çalışmalar YAPALIM BİRLİKTE…

 

TİP 6: SORGULAYICI ÇOCUKLARIMIZ

MOTİVASYON KAYNAĞINI BİLELİM: Bir şeyi bilmek yahut en azından tahmin edebilmek ve ona hazırlıklı olmak İÇİN ÇABALAR; BİLELİM…

GÜÇLÜ YANLARINI TAKDİR EDELİM: Tedbirli oluşunu TAKDİR EDELİM…

GÜÇLÜ YANLARINI DAHA DA GELİŞTİRMESİNE VE FAYDA İÇİN KULLANMASINA YARDIM EDELİM:  Başarılarını fark etmesine ve hatırlamasına, geçmiş tecrübelerini doğacak yeni durumlar için ön hazırlık olarak kullanmasına YARDIM EDELİM.

MODEL OLALIM: Yeni durumlara adaptasyon, hızlı çözümler üretme, bazen olayları akışına bırakma KONUSUNDA ONLARA MODEL OLALIM.

FARK ETTİRELİM: Kötü durum senaryolarından başka senaryoların da olduğunu, bazen kötü zannettiğimiz şeylerde hayır olabileceğini GERÇEK HAYATTAN ÖRNEKLERLE FARK ETTİRELİM.

KOLAYLAŞTIRALIM: Güvenli bir okul ve ev ortamı sağlayarak onlara hayatı KOLAYLAŞTIRALIM.

ÖĞRETELİM: Beklenmedik durumları sakin karşılamayı ÖĞRETELİM.

ONLARLA İLİŞKİMİZDE ŞUNLARA DİKKAT EDELİM:

•                    Tutarlı, güvenilir ve istikrarlı olmaya,  

•                    Söylediğimizi yapmaya,

•                    Planlı ve düzenli olmanın endişelerini azalttığını bilerek, onlara haber vermeden plan değişikliği yapmamaya,

•                    “Eğer şöyle olursa” sorularına önem verip cevaplamaya, cevapları kendisinin bulmasına ön ayak olmaya,

•                    Özellikle ne beklemesi gerektiği ile ilgili detaylı bilgi vermeye

•                    Bazen kontrol çıktığında, sakin kalmaya ve sonrasında konuşmaya DİKKAT EDELİM.

DENGEYİ BULMASINA DESTEK OLALIM:  Yeni ve bilinmez olana merak ile yönelmelerine yumuşak TEŞVİKLERLE DESTEK OLALIM.

DENGELEYİCİ ETKİNLİK VE OYUNLARLA TANIŞTIRALIM:  Odaklarını zihinlerinden bedenlerine kaydıracak, güvende hissetmelerini sağlayacak savunma sporları ile TANIŞTIRALIM… Kendilerinin de kısa süreli spot ışığı altında bulunacağı etkinlik ve oyunlarla TANIŞTIRALIM.

BİRLİKTE ZAMANIMIZDA ŞUNLARI YAPALIM:  İçinde küçük beklenmedik detaylar ve küçük heyecanlar olan planlı, huzurlu, güvenli , keyifli etkinlikler YAPALIM BİRLİKTE…

 

TİP 7: MACERACI ÇOCUKLARIMIZ

MOTİVASYON KAYNAĞINI BİLELİM:  Eğlenmek ve sınırlar olmadan hayatın tadını çıkarmak İÇİN ÇABALAR; BİLELİM…

GÜÇLÜ YANLARINI TAKDİR EDELİM: Maceracı ruhunu ve neşeli tarzını TAKDİR EDELİM…

GÜÇLÜ YANLARINI DAHA DA GELİŞTİRMESİNE VE FAYDA İÇİN KULLANMASINA YARDIM EDELİM: Risk alabilme becerisini yeni keşifler ve faydalı sonuçlar için kullanmasına YARDIM EDELİM.

MODEL OLALIM: Kurallar içerisinde de güzel vakit geçirme KONUSUNDA ONLARA MODEL OLALIM.

FARK ETTİRELİM:  Eğlence için yapılıp yapılmayacak şeyleri GERÇEK HAYATTAN ÖRNEKLERLE FARK ETTİRELİM.

KOLAYLAŞTIRALIM: Seçim yapabileceği, seçimleri dolayısıyla etiketlenmeyeceği şartları sağlayarak KOLAYLAŞTIRALIM.

ÖĞRETELİM: Zorluklarla baş etme yollarını ÖĞRETELİM.

ONLARLA İLİŞKİMİZDE ŞUNLARA DİKKAT EDELİM:

·         Çeşitli şekillerde işe eğlence katmaya, ilgisini canlı tutmaya,  

·         Esneklik sağlamaya ve özgürlüğünü korumasına yardım etmeye,

·         Sosyal becerilerini geliştirmeye,

·         Onlara tercih hakkı vermeye DİKKAT EDELİM.

DENGEYİ BULMASINA DESTEK OLALIM:  Yavaşlamak ve enerjisini sakince atmak, kendi içine dönebilmek konusunda yumuşak TEŞVİKLERLE DESTEK OLALIM.

DENGELEYİCİ ETKİNLİK VE OYUNLARLA TANIŞTIRALIM:  Ummadığı, beklemediği sakin, hatta sıradan şeylerin içindeki macera ve eğlencelerle TANIŞTIRALIM.

BİRLİKTE ZAMANIMIZDA ŞUNLARI YAPALIM:  Mizah, eğlence ve oyun dünyasına daldıktan sonra, sakinleşelim ve bunun tadını çıkaralım BİRLİKTE…

 

TİP 8: MEYDAN OKUYUCU ÇOCUKLARIMIZ

MOTİVASYON KAYNAĞINI BİLELİM:  Güce sahip ve kontrolde olmak İÇİN ÇABALAR; BİLELİM…

GÜÇLÜ YANLARINI TAKDİR EDELİM: Liderlik vasıflarını TAKDİR EDELİM…

GÜÇLÜ YANLARINI DAHA DA GELİŞTİRMESİNE VE FAYDA İÇİN KULLANMASINA YARDIM EDELİM: Beklentilerimiz konusunda açık ve sağlam duruş sergileyebileceğimiz şekilde ona kontrolde olma fırsatı vererek, istişare, gözlem, vb. iyi liderlik vasıflarını geliştirmesine YARDIM EDELİM.

MODEL OLALIM:  Öfke kontrolü ve başkalarının haklarına saygı KONUSUNDA ONLARA MODEL OLALIM.

FARK ETTİRELİM: Saldırgan olmadan da haksızlıkla veya zorlayıcı şartlarla mücadele edilebileceğini GERÇEK HAYATTAN ÖRNEKLERLE FARK ETTİRELİM.

KOLAYLAŞTIRALIM: Fiziksel olarak enerjisini atmasını KOLAYLAŞTIRALIM.

ÖĞRETELİM: Öfke kontrolünü, empatiyi, başkalarının hallerini okumayı ve uzlaşma yollarını ÖĞRETELİM.

ONLARLA İLİŞKİMİZDE ŞUNLARA DİKKAT EDELİM:

·         Karmaşık mesajlar vermemeye, onu kandırmamaya; Açık, net ve tutarlı olmaya, 

·         Mantıklı, adil kurallar ve sınırlar koymaya,

·         Güç mücadelelerine girmemeye; Önemli esasları seçip diğer şeyler konusunda çok ısrarcı olmamaya, 

·         Öfkesine aşırı tepki vermemeye; onun yerine enerjisini başka bir şeye aktarmasına yardım etmeye,

·         Bir şey söylerken ve isterken ürkek olmamaya; güvenli ve açık olmaya,

·         Söylediklerinden çok yaptıklarını esas almaya DİKKAT EDELİM. 

DENGEYİ BULMASINA DESTEK OLALIM: İnsanlara güvenmeye, kontrolünü yumuşatmaya, başkalarının gözünden bakmaya yumuşak TEŞVİKLERLE DESTEK OLALIM.

DENGELEYİCİ ETKİNLİK VE OYUNLARLA TANIŞTIRALIM:  Duygularla ilgili etkinlik ve oyunlarla TANIŞTIRALIM.

BİRLİKTE ZAMANIMIZDA ŞUNLARI YAPALIM: Samimi, net paylaşımlar YAPALIM BİRLİKTE…

 

TİP 9: BARIŞÇI ÇOCUKLARIMIZ

MOTİVASYON KAYNAĞINI BİLELİM: Çatışmadan uzak, huzur içinde olmak İÇİN ÇABALAR; BİLELİM…

GÜÇLÜ YANLARINI TAKDİR EDELİM: Çevresiyle uyumunu, bütünleşebilmesini TAKDİR EDELİM…

GÜÇLÜ YANLARINI DAHA DA GELİŞTİRMESİNE VE FAYDA İÇİN KULLANMASINA YARDIM EDELİM: Uzlaştırmak, bütünleştirmek, bir arada tutmak için bulunduğu ortamlarda girişimde bulunmasına YARDIM EDELİM.

MODEL OLALIM: Farklı ve özgün olmanın güzellikleri, çatışmaları barışçıl şekilde çözme KONUSUNDA ONLARA MODEL OLALIM.

FARK ETTİRELİM:  Farklılıkların ayrılık, kopukluk değil uyum içinde zenginlik anlamına geldiğini; Bireysel fikirlerin büyük fikri güçlendirdiğini, daha iyi yaptığını GERÇEK HAYATTAN ÖRNEKLERLE FARK ETTİRELİM.

KOLAYLAŞTIRALIM: Kendine içinde uyumlu, güvende hissedeceği bir çevre oluşturmasını KOLAYLAŞTIRALIM.

ÖĞRETELİM: Okulda iyi bir arkadaş grubu olmasının onun için önemli ve ayrıca kritik olduğunu bilerek, arkadaş ve arkadaş grubu seçmeyi ÖĞRETELİM.

ONLARLA İLİŞKİMİZDE ŞUNLARA DİKKAT EDELİM:

·         Alışkanlık ve rutinlere uymaya,

·         Soyut konuşmamaya; gerçek, elle tutulur şeyler sunmaya

·         Pasif direnişinin ardında yatanlara,

·         Onu dinlerken pek az aktif tavsiye ile bölmeye, ona kendini ifade için zaman vermeye,

·         Kendi istek veya ihtiyaçlarını söylediğinde, bunları muhakkak dikkate almaya,

·         Acele etmeyi sevmediği için, onunla her şeye biraz daha önce başlamaya DİKKAT EDELİM.

DENGEYİ BULMASINA DESTEK OLALIM:  Kendi fikirlerini, özellikle gerçek fikirlerini söylemek konusunda yumuşak TEŞVİKLERLE DESTEK OLALIM.

DENGELEYİCİ ETKİNLİK VE OYUNLARLA TANIŞTIRALIM:  Farklılık ortaya koyabileceği veya sosyal sorunlarla karşılaşıp çözme imkanı bulabileceği etkinliklerle TANIŞTIRALIM.

BİRLİKTE ZAMANIMIZDA ŞUNLARI YAPALIM:  Ona sokulup sadece uyumlu, keyifli zaman geçirelim BİRLİKTE…

 

Kaynak: Barbara Whiteside 2012, Enneagram Tips for Parents, <http://www.whitesideworkshops.com>

Paylaş:

Sizi Arayalım

Formu doldurarak bize ulaşabilirsiniz.