Bütünsellik

Bütünsellik

Bir şeyin “eşsiz bütünler içinde eşsiz bir bütün” olduğunu fark edememek, onu bütünlerinden ayırıp “bir parça” olarak yahut sadece “bir parçasıyla” ele almak; onu sadece eksik değil, YANLIŞ tanımlamaya sebep olur! Çünkü ayrıldığında, onu “o” yapan bütünleriyle beraber, birçok özelliğini de kaybeder. Yanlış tanımlamak ise onun içinde olduğu tüm denklemlerin yanlış sonuç vermesi demektir. İşte bu yüzden çocukları “öğrenci!” olarak tanımlayan, öğrenmeyi “okula!” sıkıştıran, çocukların ilgi alanlarını, gelişim aşamalarını göz ardı edip, öğrenme konularını meslek edinimi nihai amacına göre limitleyen, büyük resmi olmayan bir müfredatla öğrenmeyi “parçalayan”, beynin sadece bir kısmına hitap ederek “öğretmeye!” çalışan sistemler asla doğru sonuç vermez.

AYRILAN “PARÇA” BÜTÜN
Bir şeyi ancak içinde olduğu bütünlerle doğru tanımlayabiliriz. Onu her şeyin birbirine bağlı, birbiriyle etkileşim halinde olduğu büyük resimde görebildiğimizde, ne kadar eşsiz, ne kadar manalı, ne kadar önemli olduğunu idrak edebilir; eşsiz varoluşuyla o büyük resmin aşkın anlamını nasıl yüklendiğinin farkına varabiliriz. liTerda’da bakış açımızı “eşsiz bütünleri” görebilmek üzere seçiyoruz:

ÇOCUKLARIMIZ BİRÇOK GÜZEL BÜTÜNLER!
EĞİTİM = HAYAT HAYAT = EĞİTİM
BİRLİKTE, EL ELE
BÜTÜNSEL ÖĞRENME YÖNTEMLERİ

Onlar elbette her şeyi öğrenmeye açık, meraklı, enerji dolu, hevesli, harika birer öğrenciler. Ama sadece öğrenci değiller! Onlar aynı zamanda arkadaşlar, evlatlar, torunlar, vatandaşlar, doğanın parçasılar, kullar…

Onlar kendi dünyaları, kendi eşsiz bütünleri ile 4 ila 11 yaşında insanlar!

Onların Eşsiz Varoluşlarını Tüm Boyutlarıyla Ortaya Koyabilmeleri İçin liTerda’da:

Her gün ihtiyaçlar için ayrılmış teneffüsler dışında da serbest paylaşım zamanları var. Bu zamanları istedikleri şekilde planlıyor, öğrendiklerini, sosyal, duygusal, iletişim becerilerini yaşıtlarıyla etkileşirken ortaya koyuyorlar. Bir yetişkinin müdahale veya yönlendirmesi olmadan birbirleriyle oynamak, birlikte keşfetmek ve yol almak için fırsat buluyorlar.

Anlatmak istedikleri her şeye kulak vermek için, yazılı, sözlü, özgün anlatımlı mesajlarını anında veya kayıtlı olarak paylaşmalarını sağlayacak özel enstrümanlarımız var. Arkadaşlarıyla, danışmanlarıyla, hocalarıyla paylaşmak istedikleri her şey bizim için çok kıymetli. Hepsini duymak için uğraşıyoruz. Ders içeriklerimiz onların tüm kimlikleriyle konuşuyor, onların hayatlarına girmemize ve hayatlarını okula getirmelerine imkan sağlıyor.

EĞİTİM = HAYAT HAYAT = EĞİTİM

İnsanoğlu bebeklikten erken çocukluğa kadar bir şeyler öğrenmek için gözlerini anne-babasına çevirir. 4-5 yaşlarından itibaren ise öğrenme alıcıları yavaş yavaş aile dışına döner. Bu çağ tam da okulla karşılaştığı çağdır. Sonraki 15-20 yıl boyunca okul, gündüzleri derslerle, akşamları ödevlerle neredeyse tüm vaktini doldurur. Dolayısıyla okul çocukluk ve gençlik yıllarında yaşamın merkezidir.

Bu açıdan bakıldığında ve üstelik öznenin “öğrenci” değil de eşsiz bütünüyle bir “insan” olduğu anlaşılınca, eğitimin de meslek edinmeye hazırlamaktan; “ekonominin insan ihtiyacını karşılamaktan” daha üst, daha asli bir amaç sahibi olması gerektiği açıkça ortaya çıkıyor. Biz de bir okul olarak misyonumuzu bu çerçevede tanımlıyoruz:

liTerda çocuklarımızın aydın bir insan olma yolunda, hayatlarının her alanında ihtiyaç duyabilecekleri bilgi, beceri, bilinç, sevgi, alışkanlık, vb. kazanmaları için gerekli tüm dış desteği vermek; ortam ve imkanları sağlamak için var. liTerda’da eğitimi, okul içinde ve okul dışında ‘eş zamanlı olarak’ yaşanan; hayat boyu devam eden ‘değerli’ bir kavram olarak tanımlıyoruz. Eğitim ve hayat bütünlüğünü görüyor ve koruyoruz: Çocuklarımızın eşsiz bütün hayatlarıyla ilgileniyoruz. Sadece matematik problemlerini nasıl çözdüğünü değil, dün geceki rüyasını da merak ediyoruz. Sadece derslerde değil, teneffüslerde veya serbest oyun saatlerinde de nelerle meşgul olduklarına dikkat ediyoruz. Onlara hayatlarında olup bitenleri, şartlarını, ihtiyaçlarını, hallerini bilerek muamele ediyoruz.

Öğrenilenleri hayata bağlıyoruz:
Özel akademik programımız içerisinde, tüm derslerin liTerda-MAB yöntemiyle bütünleştiği ve mana kazandığı haftalık aydınlanma yolculukları, çocuklarımıza tüm hayatlarını etkileyecek faydalar sağlıyor. Her hafta farklı bir konuda kendi iç yolculuklarını yapıyorlar. Tüm dersler ve kazanımlar bunu desteklemek üzere hazırlanıyor.

AYDINLANMA YOLCULUKLARI:

Hayatın içinden yöntemler, hayat örneklemeleri ve gerçek hayat denemeleri ile bağı kuvvetlendiriyoruz.

Çocuklarımıza evde tamamlayacakları “gerçek hayat denemeleri” öneriyoruz. Bir nevi ödev olan bu denemeler, çocuklarımıza öğrendiklerini uygulama imkanı veriyor.