Çocuk Hakları

Çocuk Hakları

Çocuk Hakları

Çocuk haklarının liTerda tanımı: İnsan olmaktan doğan tüm hakları ile birlikte;

Şeref ve onurlarını

Söz haklarını

Tercih ve karar haklarını

Kendileri olabilme, özgün olabilme haklarını

Soru sorma, bilgi alma haklarını sonuna kadar koruyoruz.

Özel eğitimlerle çocuklarımıza özbilinç ve özdisiplin ile ilgili özel aydınlanma yolculukları yapma fırsatları veriyoruz. İç motivasyonu artırıcı özel teknikler kullanıyor; otonomi, yeterlilik duygusu, aidiyet ve yakınlık hissi aşılıyoruz. Çocuklarımızın aktif olarak katıldığı öğrenme süreçlerimizle, çocuklarımızı okul idaresinin parçası yapan yönetim kulüplerimizle, özel ölçme-değerlendirme standartlarımızla yol alıyoruz;

Bağımsız birey olma yolunda, kendine özgü yetenek, bakış açısı, tarz geliştirebilen

Odaklanabilen; kolay pes etmeyen

Duygularını kabullenip yönetebilen

Davranışlarının sonuçlarını hesaplayabilen

Doğruyu ve yanlışı ayırt edebilen

Yanında kim olursa, nerede olursa olsun, doğru karar vermeye meyilli

Özgür ve bağımsız düşünen, idrak eden, örnek, öncü, adil, asil, gerçek mutlu birer aydın olmalarını sağlayacak gerçek kazanımlar amaç ediniyoruz.