Ek Dersler

Ek Dersler

Düşünme Becerileri

4 yaş ve üzeri çocuklarımıza verdiğimiz çok özel bir güç:

Doğru Algılama

Bilgi Yönetimi

Analiz ve Sentez

Adapte Etme

Yorumlama

Düşünme becerileri dersi; 4-11 yaş için özel olarak belirlenmiş kazanımları ve bu kazanımları sağlamaya yönelik çalışmaları içeren, özgün bir ders. Spiral öğrenme ile derinleşip yerleşen düşünme becerileri dersi kazanımları; bilgi, beceri ve alışkanlıklar olarak diğer dersleri de destekliyor.

Böylece; hem düşünme becerileri uygulamalı olarak pekişiyor, hem de çocuklarımız tüm derslerde daha iyi bir öğrenme için bu gücü kullanıyor; güvenle ve inançla ilerliyor, sınırlara takılmadan yol alıyorlar.

İletişim, Anlama ve Anlatma

Çocuklarımızın 4-6 yaş arasında temel, özgün sunumlarla başlayıp 6-11 yaş arasında detaylı kazanımlara sahip, formal bir yapı ile, haftada 6 saat olan iletişim dersi; konuyu iki yönden ele alıyor: Okuduğunu, dinlediğini, gördüğünü idrak etme, değerlendirme, süzme ve şartlara göre kendini en iyi şekilde ifade edebilme. Anlama ve anlatma dersi, aynı zamanda Türkçe dersi kazanımlarını kuvvetlendirme ve uygulamalı olarak test etme imkanı da sağlıyor.

Olaylar, Kavramlar ve Öğrettikleri

Görsel sanat çalışmalarının araç olarak içinde bulunduğu bu derste, içi boşaltılmış ya da anlam kaymasına uğramış temel kavramlar ele alınıyor. Örneğin israf, tevekkül, vb. içinde değerli ibretler bulunan olayları çocuklarımızın yaş seviyesine uygun ve temiz kaynakların, Kur’an ve onun işaret ettiği üzere sahih hadislerin, referansları üzerinden irdeleniyor ve çocuklarımızdan kendileri için çıkarım yapmaları bekleniyor.