İngilizce

İngilizce

İngilizce Programı ve Amacı

Dili sevdirmek,

Dilin yapısına aşinalık,

Kontekste bağlı çözümleme becerisi,

Dili kullanmak konusunda özgüven ve pratik kazandırmak.

Bu sebeple özellikle iki kazanım üzerine odaklanıyoruz:

Dinleme ve Konuşma

Günlük hayatta sık karşılarına çıkacak kelime ve kavramlarla örülü bu derste, kullanabilecekleri bilgileri öncelikli sunarak, değerli öğrenmenin gerçekleştiği özgün bir örnek ortaya koyuyoruz.