Kur'an Çalışmaları

Kur'an Çalışmaları

Kur'an Çalışmaları

Uzman Gözetiminde ...

4-6 yaş aralığında 2-4 kişilik gruplarla, uzman hocalarımızın gözetiminde;

Güzel ve seri Kur’an okumayı öğrenme

Hatim çalışması

Sure ezberi başlangıç

Nihai Hedefler Üzerinde ...

6-11 yaş aralığında 2-4 kişilik gruplarla, uzman hocalarımızın gözetiminde; seçmeli hedefli ezberle nihai hedefler üzerinde çalışıyoruz: Yeterli gözlem süresi sonunda çocuklarımız için, “başarıyla” tamamlayabilecekleri uygun hedefler seçiliyor. Böylece çocuklarımız detayların kendisine göre belirlendiği özel ezber çalışmaları yapıyor.

Nihai Hedeflerden Bazıları

6-11 yaş aralığında 2-4 kişilik gruplarla, uzman hocalarımızın gözetiminde nihai hedeflerden bazılarını belirtelim.

Temel Sure Hafızlığı

Peygamber Efendimizin (SAV) sık okunmasını tavsiye ettiği surelerin ezberi ve anlamlarının idraki

Genişletilmiş Sure Hafızlığı

Zehraveyn’in de dahil olduğu, süreç içerisinde eklemelerin yapılabildiği bir üst seviye

Dönüşlü Ezber

Tüm Kur’an metninin ezberi !

Kur’an meşguliyetini, bitirip bir kenara konacak bir iş gibi değil, günlük hayatının en güzel, en sevilen daimi bir parçası olarak kurguluyoruz. İtidalli, devamlı, sürdürülebilir bir hız ve usulle çalışıyoruz. Ezberi kolaylaştırıcı bilimsel, özgün yöntemler kullanıyoruz. Bu özgün yöntemleri özgün materyallerle destekliyoruz. Kur’an ezberi, anlamı öğrenmekle ve öğrendiğini uygulamakla bütünlendiği zaman tam olur; gerçek bir hafızlık sayılır.

Okuduğunu / Ezberlediğini Anlamak

Bir başka deyişle tam hafız Kur’an’ı sadece dilinde, hafızasında, anlamasında, zihninde değil, davranışlarında, tercihlerinde, yaşantısında değil, aynı zamanda düşüncelerinde, hislerinde, ahlakında, karakterinde, benliğinde ve özünde de muhafaza edendir. Bu nedenle bahsedilen özel derslerimizi vazgeçilmez görüyoruz.