Sistemin Temel Özellikleri

Sistemin Temel Özellikleri

MAB Modeliyle ...

“Neden” ve “ne için” soruları rahatlıkla cevaplanır. Akademik dersler birbirinden kopuk, işlevsiz parçalar olarak kalmaz. Manalı bir bütün olarak birbirine bağlanır. Akademik kazanımlar, daha üstün bir işlevle ve bütünleşerek öğrenmenin içinde yer aldığından, daha kalıcı ve başarılı bir şekilde sağlanır.

Bilgilerin gerçek hayata dönük manalı kazanımlar için nasıl kullanılacağı sürekli olarak örneklendiğinden öğrenilenleri hayata geçirme becerisi doğal olarak kazanılmış olur.

Yani öğrenilenler hayata geçirilir; işe yarar hale gelir. Hayatına dahil ettiği, idrak edebildiği veya bizzat yaşadığı faydalar sayesinde çocuklar, yüksek iç motivasyonla öğrenme işine yönelir. Çocuklar izlenen yöntemin farkında olduklarından bunun önemini kavrar ve alınan sonuçlardan gerçek anlamda faydalanırlar.