Tarzımız

Tarzımız

Tarzımız

Yaradılana Sevgi

Çocuklarımızın öğrenme işinin ve ilintili diğer tüm işlerin hem öznesi, hem nesnesi olduğunu biliyoruz. Onların yolculuklarında onlara eşlik ediyoruz: Çocuklarımızla, ekibimizle, siz ailelerimizle, bu yolda birlikte yürüdüğümüz herkesle; canlı-cansız tüm yaratılanla sevgi bağı kurmak, sevgiden doğan bir hoşgörü ve merhametle ilişkilerimizi güzelleştirmek için çalışıyoruz. Çocuklarımız da bunu öğreniyorlar.

Çünkü biliyoruz ki, çocuklarımızın en temel ihtiyacı; sevildiğine, anlaşıldığına, güvenildiğine inandığı bir ortamda bulunmaktır. Ve ancak okul, sevilerek gelinen, özlenen bir yer olduğunda her şey yerli yerine oturur. Sadece çocuklarımıza değil onu tecrübe eden herkese mutluluk, huzur ve iyi duygular getiren bir ortam ve şartlar oluşturulduğunda, okul bir yaşam merkezi, bir “aydınlanma evi”, bir “mutlu çocuk kenti” haline dönüşür.

Yaradılışa Saygı

“Mecbur olmadıklarında, çocuklar bunu, yapmak isterler miydi?”

“Bu uygulama, okul saatleri dışında uygulansa da çocuklarımıza normal görünür müydü?”

“Hayatın içinde tuhaf kaçmadan, yabancı kalmadan yer alabilir miydi?”

Bu gibi sorularla uygulamalarımızı sürekli test ediyoruz.

Doğal ve içten paylaşımları teşvik ediyoruz.

Hal ile öğrenme modeliyle uzun yolları kısa sürede alıyoruz.

Danışmanlarımız çocuklara aktarabilecekleri, alışkanlık olarak yerleşebilecek güzel davranışları, onların görebileceği, gözlemleyebileceği, hissedebileceği şekilde bilinçli, tekrarlı ve tutarlı olarak yapıyorlar.